λιxουδιές γάτας κοτόπουλο απο το cat-shop.gr σε σψήμα πουράκι, σχήμα roll

cat snack char rolls from cat-shop.gr