Μεταλλική χτένα κατάλληλη για πειποιήση γάτας

Μετλλική χτένα επαγγελματικού grooming δεν σπάει τηντ ρίχα δεν τραυματίζει